سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع بریتانیا (14) ـ نفوذ برای فروپاشی (3) ـ نفوذ از حاشیه به متن (کلبه کرامت 653)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

25 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان بریتانیا (14) ـ نفوذ برای فروپاشی (3) ـ نفوذ از حاشیه به متن پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک غرب - غرب مدرن ؛ جلسه ششصد و پنجاه و سوم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/05/07 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه