سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس (کلبه کرامت 654)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک
1.3 میلیون
نپسندیدن
هم رسانی

11 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ایران (5) - زیرودِیز و عملیات نیتروزئوس پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم/ طرح‌ریزی استراتژیک / جامعه‌سازی ؛ جلسه ششصد و پنجاه و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/05/21 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه