سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس (کلبه کرامت 656)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

9 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ایران (6) - اِستاکسنِتیزاسیون در عملیات نیتروزئوس پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم/ طرح‌ریزی استراتژیک / جامعه‌سازی ؛ جلسه ششصد و پنجاه و ششم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/05/28 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه