سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - بپذیرید که اسلام نمی تواند! (کلبه کرامت 661)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

25 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - بپذیرید که اسلام نمی تواند! پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه ششصد و شصت و یکم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/06/25 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه