سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است (کلبه کرامت 662)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

24 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان اسلام‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - هر آمریکایی که مسلمان شود، تروریست شده است پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه ششصد و شصت و دوم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/06/25 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه