سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است) (کلبه کرامت 664)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

13 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (1) - به این دلیل باید به FATF بپیوندید (روسری تو توهین به پرسنل CIA است) پيرامون تاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه ششصد و شصت و چهارم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/07/01 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه