سخنراني دکتر حسن عباسي با موضوع ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار (کلبه کرامت 665)

دکتر حسن عباسی 0 مشترک

16 بازدید یک سال قبل  دانلود سخنراني دکتر حسن عباسي با عنوان ایران‌ستیزی به روش آمریکایی (2) - سپاه‌چِنچ از مسیر دروازه غار پيرامون رتاریخ طرح‌ریزی استراتژیک / جنگ جهانی چهارم ؛ جلسه ششصد و شصت و پنجم کلبه کرامت که در تاريخ 1395/07/08 برگزار شد اميدواريم از محتواي اين جلسه استفاده کنيد.

بیشتر...

مطالب مشابه